اگر کمکی نشود از استقلال خوزستان جدا می شوم / هنوز مقصد آینده ام مشخص نیست، نه استقلال و نه پرسپولیس

سرویس خبری