سندی از امانت داری الحشد الشعبی

نیروهای الحشد الشعبی (بسیج مردمی) مقادیر بسیاری طلا و پول یافته شده در موصل را به صاحبانشان بازگرداندند....