چند نفر مبتلا به ایدز در کشور داریم؟

Acquired Immune Deficiency Syndrome (نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی) یا AIDS (ایدز) یک نوع بیماری میباشد که توسط HIV (ویروس نقص ایمنی) در دستگاه ایمنی بوجود می آید.بصورت عمده HIV از طریق انتقال خون آلوده،شیردهی مادر،آمیزش جنسی،سرسوزن آلوده و … به فرد دیگر منتقل میشود.چند نفر مبتلا به ایدز در ایران داریم؟ رئیس مرکز مدیریت بیماری […]