برگزاری کنفرانس ملی وحدت اسلامی در گینه کوناکری

کنفرانس ملی وحدت اسلامی برای اولین‌بار و با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در گینه کوناکری برگزار شد.

سرویس خبری