نامه عذرخواهی ساکت الهامی از جامعه فوتبال

ساکت الهامی مربی تیم صبا با ارسال نامه ای به ورزش سه ، بابت اتفاقات روز گذشته از جامعه فوتبال و هواداران صبا و استقلال عذرخواهی کرد .

سرویس خبری