اظهار نظر جنجالی عضو هیات مدیره استقلال:به تیم شوک دادم!