وقتی "ایوبی" برای "هاشمی" تا کمر خم می شود/ "هاشمی" در پشت پرده اکران یک فیلم +عکس