وقتی "ایوبی" برای "هاشمی" تا کمر خم می شود/ "هاشمی" در پشت پرده اکران یک فیلم +عکس

دیدار های هاشمی با اهالی فرهنگ و وزارتخانه آن و پیگیری های وی از یک فیلم مسئله دار گویای حضور وی در پشت پرده اکران رستاخیز در سینمای ایران است.