هوای تهران همچنان ناسالم است

با وجود کاهش غلظت آلاینده‌ها در پایتخت اما هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

سرویس خبری