فشار اقتصادی بر عربستان، عامل اصلی توافق اوپک بود

فایننشال تایمز در مقاله ای با اشاره به تبعات شوک آور افت شدید قیمت نفت در طی 2 سال گذشته برای عربستان، فشار اقتصادی وارد آمده بر ریاض را عامل اصلی دستیابی اوپک به توافق کاهش تولید دانست.