آتش سوزی در تنسی آمریکا رو به گسترش

شمار تلفات آتش سوزی جنگلی در ایالت تنسی آمریکا به ۱۱ تن رسید.
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر

سرویس خبری