افزایش نرخ ارز دستاورد دولت در کنترل تورم را به باد می‌دهد

یک اقتصاددان با بیان اینکه تمام هم و غم دولت یازدهم تلاش برای کنترل تورم، حفظ ثبات و کنترل ارز بود گفت: با افزایش نرخ ارز و بی ثباتی در بازار و اقتصاد، عملا دستاوردهای دولت از دست خواهد رفت و لذا بانک مرکزی هرچه سریعتر بازار ارز را مدیریت کند.