قیمت دلار به بی‌ثباتی رسیده/ دولت به فکر مردم نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: چون دولت نتوانست سرنوشت دلار را از صادرات نفت جدا کند، قیمت دلار به یک وضعیت بی‌ثباتی رسیده‌ است.