چهارمین کلین شیت فصل رحمتی

مهدی رحمتی در بازی با صبای قم موفق شد دروازه خود را برای چهارمین بار در این فصل بسته نگه دارد.

سرویس خبری