گزارش العالم از جنایت تروریستها درکفریا وفوعه +ویدیو

کفریا و فوعه (العالم) – اهالی شهرهای محاصره شده کفریا و فوعه در شمال ادلب از سازمان ملل متحد و نظام سوریه برای پایان دادن به رنج هایشان و در هم شکستن محاصره تروریست ها کمک خواستند....