عکس یادگاری شانه به شانه وزیران نفت ایران و عربستان