زیباترین عکس منتخب پارالمپیک ریو که توسط یک ایرانی گرفته شد