بعد از سومین برد 3 بر صفر؛/ پیکان با سعید معروف آرام گرفت