علی دهکردی در برنامه دورهمی: از کرخه تا راین یک پدیده بود + فیلم