توافق اوپک موجب آشفتگی بیشتر بازار نفت می‌شود

رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت، پس از تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید، بازارهای نفت در حال ورود به دوره ای از آشفتگی بیشتر است.