آغاز ثبت نام خادمین شهدا ویژه مناطق عملیاتی جنوب

مسئول شبکه مرکزی خادمین ستاد مرکزی راهیان نور کشور از آغاز ثبت نام خادمین شهدای راهیان نور ویژه مناطق عملیاتی جنوب خبر داد.