نگرانی مهاجران جوان آمریکا درخصوص شرایط پس از تحلیف ترامپ

بسیاری از مهاجران جوان در آمریکا نگران لغو شدن شرایط حقوقی فعلی خود از سوی دونالد ترامپ هستند.

سرویس خبری