استعفای مدیرعامل راه‌آهن می‌تواند سنگ‌بنای فرهنگ عذرخواهی مسئولان باشد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: گزارش نهایی کمیسیون عمران براساس استخراج گزارش‌های واقعی و تلفیق شده مبنای تصمیم‌گیری مجلس برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.

سرویس خبری