«حقوق‌های نجومی» دو فوریتی به مجلس می‌آید

رنجبرزاده از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی در جلسه یکشنبه آینده پارلمان خبر داد.