تمدید تحریم‌ها علیه ایران مخالف برجام و تعهدات آمریکا است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: مصوبه اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تمدید تحریم ها علیه ایران مخالف برجام است.