ستاره استقلال خوزستان از دربی محروم شد

رحیم زهیوی برابر سایپا سه کارته شد تا دیدار برابر فولاد خوزستان را از دست بدهد.