لحظه انفجار باتری آیفون + فیلم

باتری آیفون چهار یک مرد روسی که در حال تعمیر آن است ناگهان منفجر می‌شود.