مشاهده موجود عجیب افسانه ای در آمریکا+تصاویر

این موجود عجیب آخرین بار حدود 50 سال پیش در آمریکا مشاهده شد.

سرویس خبری