کلمبیا: هواپیمای حامل بازیکنان برزیل در مسیری غیرمجاز حرکت کرده بود

کلمبیا اعلام کرد هواپیمایی که در شمال غرب این کشور دچار سانحه شد، اقدام به حرکت در مسیری غیرمجاز کرده بود.

سرویس خبری