هماهنگی قوا می‌تواند به اداره بهتر کشور کمک کند

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که قوای کشور جدا از هم نیستند، نقش‌شان جداست گفت: هماهنگی میان قوا در سطح کلی می‌تواند به اداره بهتر کشور و جامعه کمک کند.