بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در هند

رونمایی هند از بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان