آشنایی با کشت پنبه در خراسان شمالی

پنج هزار و ۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت پنبه در خراسان شمالی وجود دارد. مکانیزه کردن کاشت، ارائه تسهیلات به کشاورزان برای خرید تجهیزات مدرن کشاورزی و معرفی ارقام جدید از جمله برنامه های افزایش این محصول در این استان است.
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر