رونی جایزه می گیرد!

رونی از خواننده انگلیسی جایزه بریتز دریافت خواهد کرد.

سرویس خبری