باب کورکر، خواستار مذاکره دوباره درباره توافق هسته‌ای است