باب کورکر، خواستار مذاکره دوباره درباره توافق هسته‌ای است

عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و گزینه موردنظر ترامپ برای تصدی پست وزیر امور خارجه این کشور، خواستار مذاکره دوباره در مورد توافق هسته‌ای ایران است.

سرویس خبری