" ایران" بزرگترین قدرت نفتی در اوپک

خبرگزاری رسمی چین در گزارشی با موفق آمیز خواندن نشست اخیر اوپک در وین برای کشورمان، نوشت: ایران به عنوان یک قدرت بسیار بزرگ و مهم در سازمان اوپک و بر اساس تصمیم نهایی اخذ شده، نفت بیشتری تولید و وارد بازار خواهد کرد.
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ آذر

سرویس خبری