سران قوا دنبال یافتن راهکار قانونی برای حل اختلافات باشند