فرمول یک ، شروع‌ مجدد بدون توقف را در فصل ۲۰۱۷ اجرا می کند

فرمول یک ، شروع‌ مجدد بدون توقف را در فصل ۲۰۱۷ اجرا می کند

بنا به گزارش‌ها؛ در جلسه‌ای که پیش از فینال مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۱۶ در ابوظبی برگزار شد، مدیران هر ۱۱ تیم شرکت کننده با آوردن شروع مجدد بدون توقف به مسابقات فصل ۲۰۱۷ موافق بودند.

سرویس خبری