خوب و بد سبزیِ نارنجی

چرا سالمندان باید زیاد هویج بخورند؟