ترامپ: سیاستمداران احمق ما مشکلات امنیتی را پدید آورده‌اند