سران عرب منتظر "الحشد الشعبی" در کشورهای خود باشند

سرویس خبری، سران عرب منتظر "الحشد الشعبی" در کشورهای خود باشند