شیوع بی رویه اچ آی وی

معضل بیماری ایدز روز به روز گسترش بیشتری در میان جوانان جامعه پیدا میکند اعتیاد و آمیزش جنسی مهمترین عوامل شیوع این بیماری در میان مبتلایان به شمار می روند بهتر است در زمینه رفتارهای پیشگیرانه برای اچ آی وی اطلاع رسانی شود و با این بیماری عفونی مبارزه شود به تازگی با افزایش آمار […]