واکنش شاه عربستان به اعلام سیطره کامل ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز