واکنش شاه عربستان به اعلام سیطره کامل ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز

سرویس خبری، واکنش شاه عربستان به اعلام سیطره کامل ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز