مصاحبه قلیان کشیدنم امشب از تلویزیون پخش می شود / خود فردوسی پور با همه دعوا دارد

مدیرفنی تیم فوتبال سیاه جامگاه گفت: «بعد از مصاحبه با برنامه 90 خود عادل تلفنی زنگ زد و سوال کرد منظورت فلانی و بهمانی بودند و من تأیید کردم.»

سرویس خبری