بازی با استقلال برای ما نحس بود / اخراج دیوسالار شاهکار داوری بود / انگل های جامعه به من لقب بی وجدان دادند

کاپیتان تیم فوتبال صبای قم گفت: «بازی با استقلال برای صبا نحس بود و تمام اتفاقات تلخ برای ما افتاد، از طرف دیگر اخراج دیوسالار و اتفاقات مدیریت بازی هم شاهکار داوری بود.»

سرویس خبری