۱۱ دلیل برای گرانی دلار

در مورد رشد شدید ارزش دلار طی روزهای اخیر می توان ۱۱ دلیل برشمرد.