عکس/ تکرار حرکتی که لک به خاطرش فحش خورد، توسط رحمتی!

رنگ دستکش های دروازه بان تیم فوتبال استقلال توی ذوق هواداران این تیم می زد.