زمانی که عکس های زن جوان را در مراسم عروسی دیدم وسوسه شدم / او را مجبور كردم كه به خواسته‌ام تن دهد

جوانی که با در اختیار داشتن عکس خصوصی زن تنها برایش مزاحمت ایجاد می‌کرد، فامیل دور این زن بود که نقشه سیاهی در سر داشت.

سرویس خبری