زمانی که عکس های زن جوان را در مراسم عروسی دیدم وسوسه شدم / او را مجبور كردم كه به خواسته‌ام تن دهد