زنی با تولد ۶۹ فرزند رکورددار تاریخ است +عکس

یک زن روس با به دنیا آوردن 69 فرزند رکورد بیشترین زایمان در طول تاریخ را از آن خود کرده است.

سرویس خبری