معاملات بازار سرمایه رونق گرفت/حرکت شاخص بورس در مسیر رشد