تَب فیش‌های نجومی با ارائه لایحه خدمات کشوری پایین می‌آید؟

موضوع انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف نزدیک 7 ماه است که مطرح شده و هنوز تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.

سرویس خبری