اسپانیا ارتباط خود را با تیم ترامپ آغاز کرد

دولت اسپانیا از طریق سفارت خود در آمریکا ایجاد ارتباط با تیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا را آغاز کرد.

سرویس خبری